โครงการ นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา

9 ธันวาคม 2559
ณ ห้อง PKY-1 อาคารเรียนรวม(หลังเดิม)

นิทรรศการโครงงานนิสิต ยินดีต้อนรับ

 
 

Download ไฟล์รวมเล่ม บทคัดย่อ โครงงานนิสิตครั้งที่ 5

 

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารบริหาร ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1047-8
.

โทรศัพท์มือถือ 08 7314 1992 โทรสาร 0 5446 6714

E-mail : myname_nutt@hotmail.com


แก้ไขเว็บนี้