นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ

นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ

นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Student Research Project Exhibition

เกี่ยวกับโครงการ
นิทรรศการโครงานนิสิต ครั้งที่ 8

รูปแบบ/ตัวอย่าง
บทคัดย่อ Abstract

รูปแบบ Template โปสเตอร์

ใช้ขนาด 80 x 120 cm.(A0) แนวตั้ง

เข้าร่วมประกวด

ร่วมเล่มบทคัดย่อ

loader